Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20270
Miluše Matějcová
Host

ONDŘEJ VANĚK – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

1. Byla sledována či nějak nastavena teplota fermentace?

Teplota byla v jednom z prvních experimentů pravidelně měřena, ale protože se potvrdilo, že podmínky a tedy i teplota obou vzorků byly vždy shodné, nebyla teplota dále organizovaně sledována. Nebylo tedy prokázáno, že by zvukové vlny měřitelně ovlivňovaly teplotu vzorků A. Vyšší aktivita kvasinek by teoreticky teplotu vzorku ovlivnit mohla, ovšem ani to nebylo z výsledků jakkoliv patrné.

2. V případě další práce na experimentu, jaká vstupní data byste navrhoval?

Nejvhodnější by byly výsledky experimentů 1 a 3 (tj. Poměr doby kvašení jednotlivých vzorků, celkovou křivku průběhu kvašení a doplňující hodnoty koncentrací) pro jejich obdobný průběh poukazující na možnou pravidelnost. Dále jejich srovnání s prací Mohammadiho a kol. z roku 2011.

3. Chybí intenzita (hlasitost v dB) použité hudby. Byla intenzita sledována? Lze ji uvést alespoň přibližně? Byla konstantní?

Výrobce použitých sluchátek uvádí citlivost 108dB, kterou by měly být schopné vyvinout v lidském uchu, což je intenzita srovnatelná s rockovým koncertem. Absolutní hodnota intenzity, kterou zdroj hudby působil na obsah vzorku by pak šla teoreticky vypočítat s použitím výpočtu poměru kinetické energie a plochou, kterou ve vzorku prochází, ovšem ve výzkumu jsme se spokojili s faktem, že hlasitost hudby byla nejvyšší možná s ohledem na zařízení, což bylo kontrolováno během každého měření. Intenzita tedy byla konstantní po celou dobu experimentu.