Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20269
Miluše Matějcová
Host

KRISTÝNA PLUHAŘOVÁ – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

1. Jak vnímáte informovanost veřejnosti o problematice transgenderu nyní, po zpracování dotazníků?

Zdá se mi, že je celkově vzato dobrá. Bylo velké množství lidí, kteří měli velmi dobrou představu o situaci. Zároveň jen relativně malé procento lidí nemělo absolutní potuchy, co vůbec je transgender. Mám však za to, že množství lidí, kteří si dokáží představit, co transgender jedinec prožívá, je malé a to je podle mě něco, co bych se sám mohl snažit v budoucnosti zlepšit pomocí např. besed.

2. Jaké jsou nejčastější omyly veřejného mínění o této problematice? Jaké mýty a nejasnosti stále panují?

Lidé si kolikrát myslí, že změna pohlaví znamená jednu operaci, která vše vyřeší, a tím je hotovo. V dotazníku jsem zaznamenal relativně často domněnku, že transvestita má za oblékáním jako opačné pohlaví erotické důvody, přičemž opak je pravdou. Také se zdá, že i dnes si řada lidí pod transsexuálem představí ohromného, ochlupeného muže v ženských šatech se rtěnkou a kabelkou. Takoví lidé mají poté námitky ohledně pouštění transsexuálů na jimi požadované toalety, čili např. transžena na dámské.

3. Jakým způsobem nahlížíte Vy sám problematiku přeměny s ponecháním základních pohlavních orgánů (tedy v budoucnosti možnosti těhotenství a porodu i přes to, že vizuálně to bude muž)?

Zdá se mi to komplikované, na jednu stranu lidé, kteří odmítají vynětí pohlavních orgánů tak můžou činit ze strachu z operace a komplikací nebo jim tento zákrok jejich víra zakazuje, čili bych usoudil, že na to mají právo. Na druhou stranu je podle mě otázka, jestli lidé, kteří si hodlají ponechat své původní orgány, jsou skutečně transsexuální. Jelikož existují jedinci, kteří nechtějí podstupovat žádné operace, protože prý nemají dysforii, čímž by se ale vymykali definici transgenderu, tudíž by jako druhé pohlaví uznáni být neměli.