Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20268
Miluše Matějcová
Host

ADAM GRUNT – ODPOVĚDI NA OTÁZKY

1. Blíže specifikujte Váš vlastní přínos práce v rámci výzkumu prováděného v Ústavu fyzikální chemie.
Ústav fyzikální chemie v současnosti spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie na podobném systému. Tato spolupráce spočívá ve využití nanodiamantů v léčebných procesech.
Poté, co jsem před dvěma lety přišel s myšlenkou volumetrického displeje, mi byla nabídnuta spolupráce právě s týmem Dr. Kalbáče při oddělení nízkodimenzionálních systémů UFCH. Po konzultaci s několika odborníky jsme se rozhodli využít nanodiamantů a kobalt feritových magnetických nosičů. Byl jsem zaškolen v bezpečnosti práce v chemické laboratoři a zacházení s několika přístroji a naprostou většinu experimentu jsem v chemických laboratořích prováděl sám. Chemické složení a reakce však z velké části navrhli odborníci z UFCH, jelikož to je mimo můj obor. Jsme první tým, kterému se takovýto systém povedlo realizovat a díky všestrannosti systému má mnoho využití i mimo volumetrický displej.

2. Definujte hlavní cíl práce a dílčí cíle práce.
Za hlavní cíl považuji navržení a konkretizování obrázku volumetrického displeje, protože práce minulá v tomto ohledu selhala. Vedlejším cílem pak je syntéza částic, které displej mohou zprostředkovat. Dále je to fyzikální popis chování a kvalitativní analýza těchto částic. Posledním bylo uvedení problematiky do vztahu s dalšími obory.

3. Odhadněte, kdy bude zkonstruován první funkční volumetrický displej.
V tuto chvíli není jednoduché odhadnout, kdy bude zkonstruován prototyp. Nikdo si není zcela jistý, že je toto vůbec uskutečnitelné. Odhaduji však, že první funkční prototyp by mohl existovat do deseti let. Klíčovým krokem, který možná tuto otázku objasní, bude vylepšení aparatury na straně 26. Chceme okolo vzorku umístit soustavu čtyř elektromagnetů, které nám dají lepší pochopení dynamiky částic.