Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20252
Miluše Matějcová
Host

DAVID CHALOUPKA

Název školy: Gymnázium Trutnov

VOLEBNÍ SYSTÉM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Odkaz na video: https://youtu.be/wbposCSiwsw

Doplňující otázky poroty:
1. Jednou z možností malých stran vstupujících do voleb v rámci volební koalice, je obejít vyšší uzavírací klauzuli ustavením účelové „volební strany“. Ta je – literou zákona – považována za jeden subjekt a vztahuje se na ní tedy uzavírací klauzule ve výši 5 %. Jaký je Váš názor na takovouto formu vymezení se vůči vyšším uzavíracím klauzulím? Jaké má tato forma výhody a nevýhody? Pokuste se rozebrat výhody a nevýhody jak z pohledu stran malých, tak stran velkých.
2. Jak reálné je podle Vás přijetí takové volební reformy, která by byla více spravedlivější oproti dnešnímu modelu, tedy která by odstranila znevýhodnění malých stran? Je jasné, že velké strany tomu nakloněny nebudou, na druhou stranu víme, že ten, kdo je velký dnes, nemusí být stejně velký v budoucnu (viz např. ČSSD, která spolu s ODS vytvářela v roce 2000 volební systém výrazně posilující velké strany na úkor malých, ale dnes je jednou z menších stran a dle některých průzkumů dokonce stranou ohroženou).