Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20251
Miluše Matějcová
Host

MARKÉTA PECNOVÁ

Název školy: Gymnázium Dvůr Králové n. Labem

RODINA SOCHOROVA VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=jPkMXhQ17VM

Doplňující otázky poroty:
1. Jaký odkaz pro současnost je ze spektra různých oblastí působení rodiny Sochorů ve Dvoře králové dle autorky nejzásadnější
2. Co by mohlo být z působení rodiny Sochorů nejlepší inspirací pro současnost?
3. Které jsou největší paralely a protiklady působení Sochorů a Tomáše Bati v daných městech?