Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20247
Miluše Matějcová
Host

ONDŘEJ VANĚK

Název školy: Gymnázium Dvůr Králové n. Labem

VLIV HUDBY NA AKTIVITU KVASINEK

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=ymGO6lK9Ut8

Doplňující otázky poroty:
1. Byla sledována či nějak nastavena teplota fermentace?
2. V případě další práce na experimentu, jaká vstupní data byste navrhoval?
3. Chybí intenzita (hlasitost v dB) použité hudby. Byla intenzita sledována? Lze ji uvést alespoň přibližně? Byla konstantní?