Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 Odpověď na téma: 42-okres Trutnov-obory 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17

#20245
Miluše Matějcová
Host

ADAM GRUNT

Název školy: Gymnázium Trutnov

KOVALENTNĚ VÁZANÉ FLUORESCENTNÍ A MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE A JEJICH TEORETICKÉ VYUŽITÍ PRO VOLUMETRICKÉ ZOBRAZENÍ

Odkaz na video: https://youtu.be/6nzG5QrkAJM

Doplňující otázky poroty:
1. Blíže specifikujte Váš vlastní přínos práce v rámci výzkumu prováděného v Ústavu fyzikální chemie.
2. Definujte hlavní cíl práce a dílčí cíle práce.
3. Odhadněte, kdy bude zkonstruován první funkční volumetrický displej.