Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20103
Aurelie Pekařová
Host

Dobrý den, slečno Pokorná.
Děkuji za odpovědi na moje otázky.
Práce se mi líbí. Já jsem viděla i tištěnou podobu a nemám k ní žádné připomínky.
Připomínky mám, ale k video obhajobě. Chemické názvy některých sloučenin jsou pro
laika jako jazykolamy, ale ne pro Vás. Prosím, zapracujte ještě na tom. Často ukazujete
něco na obrazovce monitoru, ale divák nic nevidí, protože od obrazovky se světlo odráží.
To jsou technické detaily, které se dají odstranit.
Práce je na vysoké chemické úrovni. Děkuje Pekařová