Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20102
petr basus
Host

Hodnocení práce K. Pokorné
Nutno podotknout, že práci hodnotím jako laik bez odborného chemického vzdělání.
Práce působí velmi profesionálně, téma je náročné, i podání je terminologicky určeno pro specialisty v oboru (Vysoce cením schopnost – v odpovědích na diskusním fóru – vysvětlit problematiku srozumitelně a pochopitelně i pro širší veřejnost!).
K videoprezentaci – srozumitelný a spisovný projev, technicky zajímavá práce s funkčním zařazením prezentace, ta je ale dost „malá“, tedy obtížně čitelná. Občasné zaškobrtnutí ve výslovnosti bylo asi dáno příliš náročným názvoslovím. Chtělo by to lepší nasvícení.
K tištěné podobě (pdf) – jazykově na vysoké úrovni; odborně také. Práce je logicky a funkčně strukturovaná.
Drobné postřehy – oddělil bych zdroje literární a internetové (viz kapitola Použitá literatura); na stranách 57-58 autorka nedává mezeru mezi nadpisem a textem