Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20098
Kristýna Pokorná
Host

V práci jsou popsány 2 systémy (2 možné postupy, jak „spustit“) polymerizace. Jeden obsahuje hliník MMAO-12 (modified methyl-aluminooxane) nebo dMMAO-12 (d = dry = suchý MMAO), tento systém ve sppojení se sloučeninou A2 nebyl tak účinný. Naopak systém bez hliníku (B(C6F5)3/Et3SiH) – boran-silanový systém vykazuje aktivitu více než 4x větší oproti referenčnímu systému (systému s CpTiCl3). Hliník není vůbec škodlivý, je jen součástí jednoho typy aktivátoru. Bezhliníkatý aktivátor byl popsán v nedávné době a právě proto je důležité jeho testování. Je skvělé, že podařilo připravit právě prekatalyzátor (sloučeninu A2), který by byl účinnější než běžně používaný CpTiCl3.
Jednoduše řečeno, sloučenina A2 s hliníkatým systémem „nereaguje tak dobře, s takovou výtěžností“.
Pro katalýzu polymerizací je práve nutné nechat „zreagovat“ aktivátor a sloučeninu A2.