Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3 Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3

#20073
Mgr. Markéta Jechová
Host

Práce č. 2
Kristýna Pokorná (Gymnázium Roudnice nad Labem) – Využití hybridních guanidinátových ligandů pro přípravu katalyzátorů a luminiscenčních materiálů
Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=skzQL8PLhBs&feature=youtu.be
Otázky poroty:
RNDr. Aurélie Pekařová
1. Jaké je praktické využití Vámi připravených sloučenin?
2. Který z ligandů způsobuje luminiscenční vlastnosti látek A3 a B3?
3. U amidových komplexů ligandu A zmiňujete odlišnost v komplexu titanu, byly zde nějaké rozdíly v přípravě tohoto komplexu v porovnání s komplexy zirkonia hafnia.
4. Jaká je vzájemná souvislost a návaznost Vaší nynější a loňské práce SOČ?
Mgr. Petr Bašus
1. Jak dlouho se věnujete takto vysoce specializované chemii?
2. Jako naprostý laik jsem většině textu ani videoprezentace, přiznám se upřímně, nerozuměl. Byla byste schopná mi v 5-10 větách říci naprosto polopaticky, co bylo „objevem“ práce?
3. Na str. 55 nazýváte kapitolu Použitá literatura. Myslíte si, že je to opodstatněný název, když v odkazech jsou i zdroje internetové? A dále nerozumím, proč některé webové odkazy (http, https) jsou černě, jiné modře?

Mgr. Markéta Jechová
1. Zkoušela jste někomu Vaší práci nabídnout? Říkala jste, že se by mohla být nápomocna při chemoterapii.

Obhajoba Vaší práce bude probíhat dne 2. dubna od 10:00 do 11:00 hodin. Těšíme se na Vaše odpovědi.