Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Formální náležitosti práce Odpověď na: Formální náležitosti práce

#1158 odpověď

Oldřich Pytela

Upřesňuji: Pramen citujte vždy bezprostředně za citovaným textem.