Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Formální náležitosti práce Odpovědět: Formální náležitosti práce

#1158 Odpověď

Oldřich Pytela

Upřesňuji: Pramen citujte vždy bezprostředně za citovaným textem.