Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Formální náležitosti práce Odpověď na téma: Formální náležitosti práce

#1156
Oldřich Pytela
Host

Pramen citujte vždy bezprostředně za koncem citace, stejný pramen může být odkazován vícekrát, v souhrnu literatury se uvádí pouze jednou.

Tabulky a obrázky číslujte průbežně a odděleně, tedy Tab. 1, Obr. 1 atd., graf se obvykle popisuje jako obrázek. Prohlédněte si odkazy a návody v bloku Krok za krokem.